หน้าเว็บ

22 ตุลาคม 2551

มดมีอายุยืนแค่ไหน

อาณาจักรมด ประกอบไปด้วย
1. นางพญา
2. มดตัวผู้
3. มดงาน
4. และมดทหาร

อายุของมดแต่ละชนิด แบ่งไปตามหน้าที่ของมัน

* ตัวผู้...........................มีอายุสั้นที่สุด มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญาเพียงครั้งเดียวแล้วก็ตายไป
* มดงานและมดทหาร.......มีอายุยืนกว่า มีอายุราว 6-7 ปี
* และมดนางพญา...........มีอายุยืนที่สุด มดนางพญาสามารถออกลูกได้แม้เมื่ออายุ 10 ปี มดนางพญามีอายุยืนจะเป็นสิ่งที่ดีต่ออาณาจักรของมด เพราะเมื่อมดนางพญาตายอาณาจักรมดนั้นจะสูญสิ้นทันที เพราะฉะนั้นมดจึงให้ความสำคัญต่อมดนางพญามาก จึงพากันเก็บซากมดนางพญาที่ตายแล้วไว้ จนกระทั่งไม่ค่อยมีซากเหลือ และในที่สุดอาณาจักรมดนั้นก็แตกสลายลงเอง เพราะไม่มีมดงานและมดทหารทดแทนส่วนที่ล้มตายไป
1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สุดยอดมากครับ ชอบมดที่สุดเยยครับ ทุกชนิดเลย