หน้าเว็บ

22 ตุลาคม 2551

ชื่อเต็มกรุงเทพฯ


กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา
มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบูรีรมย์
อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต
สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์


- คำอ่าน ภาษาไทย -

กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน
อะ-มอน-รัด-ตะ-นะ-โก-สิน มะ-หิน-ทะ-รา-ยุด-ทะ-ยา
มะ-หา-ดิ-ลก-พบ-นบ-พะ-รัด-ราด-ชะ-ทา-นี-บู-รี-รม
อุ-ดม-ราด-ชะ-นิ-เวด-มะ-หา-สะ-ถาน
อะ-มอน-พิ-มาน-อะ-วะ-ตาน-สะ-ถิด
สัก-กะ-ทัด-ติ-ยะ-วิด-สะ-นุ-กำ-ประ-สิด


- คำอ่าน ภาษาอังกฤษ -

KRUNG-THEP-MA-HA-NA-KHON
A-MON-RAT-TA-NA-KO-SIN
MA-HIN-THA-RA-YUT-THA-YA
MA-HA-DI-LOK-PHOP-NOP-PHA-RAT
RAT-CHA-THA-NI-BU-RI-ROM
U-DOM-RAT-CHA-NI-WET-MA-HA-SA-THAN
A-MON-PHI-MAN-A-WA-TAN-SA-THIT
SAK-KA-THAT-TI-YA-WIT-SA-NU-KAM-PRA-SIT


- คำแปลเป็น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ -

T : กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา
E : City of Angels, Great City of Immortals,
พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร
เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้

T : มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบูรีรมย์
E : Magnificent City of the Nine Gems, Seat of the King,
มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง
เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ
น่ารื่นรมย์ยิ่ง อุดมราชนิเวศน์

T : มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต
E : City of Royal Palaces, Home of the Gods Incarnate,
มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย
เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา

T : สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
E : Erected by Visvakarman at Indra's Behest.
ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้


ไม่มีความคิดเห็น: